Image Image Image Image Image

Om

HRG:s INGENJÖRSBYRÅ AB är ett familjeföretag som startades redan 1964. Idag arbetar andra och tredje generationen Burwall i företaget.

När företaget startades utfördes i huvudsak kontroll och besiktning. Efterhand som fler medarbetare knöts till företaget växte projekteringsdelen som nu är den dominerande.

Vi arbetar med byggprojekt inom privat och offentlig sektor.

Vi gestaltar och projekterar olika typer av byggnader och anläggningar. De tjänster som HRG erbjuder omfattar åtaganden från idé- och utvecklingsskede till uppföljning av färdiga resultat.


 • En projekterande konsults uppgift är att tänka efter före och göra rätt från början, för att spara både tid och pengar i hela processen från genomförande till förvaltning.
  Vi känner att vi lyckats med detta, då våra kunder återkommer till oss med nya uppdrag.

  Som projektörer är vi ofta ”generalkonsulter” och tar hand om hela projektet tillsammans med underkonsulter.

  Vi projekterar

  • Bygglovshandlingar
  • A-ritningar
  • K-ritningar
  • Bygg-beskrivningar
  • Konstruktionsberäkningar


  • Utredning
  • Kontroll
  • Besiktning
  • Kontrollansvarig
   Helene Burwall är av RISE certifierad kontrollansvarig.
  • Byggledning
  • Projekteringsledning


 • Kvalitets- och Miljöledningssystemet som HRG använder utgår från SS-EN ISO systemen och vi projektanpassar kvalitets- och miljöplanerna för varje uppdrag.