Framgångs­rika bygg­projekt sedan 1964

HRG:s Ingenjörsbyrå är ett väletablerat norrbottniskt företag som funnits sedan 1964. Vi arbetar med byggprojekt inom privat och offentlig sektor. Vi gestaltar och projekterar olika typer av byggnader och anläggningar. De tjänster som HRG erbjuder omfattar åtagande från idé- och utvecklingsskede till uppföljning av färdiga resultat.

Våra tjänster

financial services

Senaste projekt

Bygglovsritningar

Snart 60 års erfarenhet

Från papper och penna till digitala 3D-modeller.

Exempel på uppdragsgivare

Bygg-
entreprenörer
Offentliga
sektorn
Fastighets-
ägare
Bostadsrätts-
föreningar
Privat-
personer
Försäkrings-
bolag
Svenska
Kyrkan

HRG projekterar många objekt till olika byggentreprenörer. Dessa har lämnat anbud (ofta som totalentreprenad) som vi sedan hjälper dem med.

Stäng

I den offentliga sektorn har vi under årens lopp projekterat flera offentliga byggnader. Ett av de senaste uppdragen var Risslan (Luleås nya återvinningscentral).

Stäng

Till fastighetsägare projekterar vi såväl nya hus som ombyggnationer av befintliga byggnader. Ombyggnader kan tex vara nya lägenheter inom befintliga lokaler.

Stäng

Bostadsrättföreningar anlitar oss oftast när det gäller underhåll och ombyggnader. Det kan handla om nya fasader, fönster, balkonger m.m.

Stäng

Bygglov är det vanligaste uppdraget vi har till privatpersoner. Genom åren har många privatpersoner anlitat oss. Vi tar oss tid att lyssna på era önskemål och hjälper er från idéskiss till färdiga arkitektritningar till bygglovsansökningen. Om det behövs hjälper vi även till med konstruktionsberäkningar och 3D-modeller. Bygglovet kan tex gälla för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, garage, Attefallsbyggnader m.m.

Stäng

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa försäkringsbolag med skadebesiktningar och åtgärdsprogram. Det kan exempelvis gälla åtgärder efter brand- eller vattenskada.

Stäng

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med olika uppdrag till församlingar i Norrbotten. Exempelvis: fasadrenoveringar, kapell, minneslunder, expeditionsbyggnader, förråd m.m.

Stäng