Tjänster

A- och K-projektering

Vi utför A- och K-handlingar samt statiska beräkningar för olika slags objekt i betong, stål, trä och murverk. Vår erfarenhet omfattar industribyggnader, offentliga byggnader, kontorsbyggnader, flerfamiljshus, småhus, om- och tillbyggnader mm.

Projekt- och bygg­ledning

Vi erbjuder projekt- och byggledning oavsett om det är tidiga skeden eller i genomförandefasen av byggnationen. Byggledaren hanterar all administration av byggprojekt, övervakar produktionen – såväl utförandemässigt som tidsmässigt. Håller bygg- och ekonomimöten genom projektets genomförande till slutbesiktning. Byggledaren är den kontaktperson du behöver gentemot entreprenörer, myndigheter och andra som berörs av projektet. Exempel på större projekt: Lidl Boden och Lidl Luleå (Entreprenör Contractor)

Konstruktions­beräkningar

Vi utför statiska beräkningar för olika slags objekt i betong, stål, trä och murverk. Vår erfarenhet omfattar industri-, offentliga- och kontorsbyggnader, flerfamiljshus, småhus, om- och tillbyggnader m.m.

Bygglovsritningar

Med vår expertis erbjuder vi oss att hjälpa dig med samtliga bygglovsritningar inför er bygglovsansökan.

3D-modeller

Vi kan erbjuda 3D-modeller av ert objekt, framtagna i REVIT eller Tekla.

Tillbyggnad, ombyggnad och renovering

Vi hjälper dig att ta fram Arkitekt- och Konstruktionsritningar och statiska beräkningar för alla typer av byggnader. Vi kan även bistå med bygglovsritningar, byggledning samt kontrollansvarig (KA).

Kontrollansvar

Vi är RISE-certifierade kontrollansvariga (KA) enligt PBL för både enkla och komplicerade byggnader och erbjuder våra tjänster. Kontrollansvarig krävs för alla bygglovspliktiga samt anmälningspliktiga åtgärder.

Besiktningar

Vi erbjuder entreprenadbesiktningar enligt AB, ABT och ABS för Nyproduktion och ROT projekt i norra Sverige.

Skadeutredningar


Till vår hjälp använder vi oss dagligen av AutoCad, REVIT, Tekla, Robot (FEM analysis) samt olika beräkningsprogram.

Kvalitets- och miljöledningssystem

Kvalitets- och Miljöledningssystemet som vi använder utgår från SS-EN ISO-systemen och vi projektanpassar kvalitets- och miljöplanerna för varje uppdrag.

Varför du ska välja oss

Lång erfarenhet…

…och nöjda kunder som återkommer.

Personligt bemötande…

…där vi tar oss tid att lyssna på era önskningar.

Kompetent support…

…från våra medarbetare och samarbetspartner.

Nyfiken?

Kontakta oss gärna så lämnar vi pris på ditt projekt.

Kontakt