Konstruktionshandlingar

Risslan, Luleå

Nybyggnation av återvinningscentral

Nya byggnader för återbruk och återvinning.

Uppdrag:Konstruktionshandlingar
Byggherre:Luleå Miljöresurs AB
Entreprenör:HÖ Allbygg AB
År:2022