Bygglovshandlingar / Kvalitetsansvar

Garage, Luleå

Utbyggnad av garage samt integrering till hus.

Tillbyggnad med garage och ekonomidel.

Uppdrag:A-handlingar, Bygglovshandlingar, Kvalitetsansvarig (KA)
År:2022
Entreprenör:Svartöns Bygg AB