Byggledning / Bygglovshandlingar / Projektering

Askgravlund, Boden

Nybyggnation av minneslund

Minneslund och askgravslund vid Överluleå kyrka, Boden.

Uppdrag:Bygglovshandlingar, Kvalitetsansvarig (KA)
Byggherre:Överluleå Församling
Entreprenör:HÖ Allbygg AB
År:2018